http://nasprostor.cz/
V akci :)

Obchodní rejstřík zaslání účetní závěrky

Pragueday2TownHallbyTerezaLee-45

penny letak pisek

česká pošta sledovat balík

samos počasí

teorie velkého třesku 09x23

bakalari mgplzen

recept na sladke palacinky

snář okurka

česká posta trutnov

česká pošta clo

kaufland leták od 25.2.2019

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Zasílání výkazů na obchodní rejstřík | DAUC.cz obchodní rejstřík zaslání účetní závěrky
ověření účetní závěrky auditorem a; schválení účetní závěrky k tomu příslušným orgánem (např. valná hromada obchodní korporace). Nejpozději musí ke zveřejnění dojít do dvanácti měsíců od rozvahového dne, tzn. při zveřejnění ekonomických údajů za rok 2017 do konce roku 2018. Tato lhůta platí i pro

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Obchodni rejstrik :: Rejstříky.cz
V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat. Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů. Technické nosiče dat

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku
Jak jsem již psal zde, od roku 2016 mají spolky povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Tato povinnost se přitom vztahuje také na účetní závěrku za rok 2014 (která měla být zveřejněna již do konce března 2016) a za rok 2015 (která má být zveřejněna do konce listopadu 2017). Počínaje účetní závěrkou za rok 2016 pak má

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

zaslání závěrky - obchodní rejstřík - BusinessCenter.cz
Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předáním rejstříkovému soudu. Obchodní rejstřík vedou krajské soudy pro podnikatele se sídlem v obvodu tohoto krajského soudu.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Povinnost společenství vlastníků ukládát účetní závěrku u
(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku. Každopádně toto téma začne být brzy zase aktuální.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

ePodatelna
Nová právní úprava veřejných rejstříků, účinná od 1. ledna 2014, se dotkla okruhu dokumentů, které je nutno zakládat do sbírky listin. V tomto článku se zaměříme na ty listiny, jejichž uložení by si měly obchodní korporace samy ohlídat.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Povinné ukládání dokumentů do sbírky listin - Portál POHODA
Doplňkově k výše uvedeným pravidlům obchodní zákoník v § 38i odst. 2 stanoví, že návrh na rozdělení zisku a jeho konečná podoba anebo na vypořádání ztráty, není-li součástí účetní závěrky, a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami se ukládají do sbírky listin spolu s účetní závěrkou nebo výroční

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Odeslání účetní závěrky do Sbírky listin | Časté dotazy
Belgický obchodní rejstřík, V Belgii musí být takové listiny a údaje zveřejněny v belgickém úředním věstníku, roční účetní závěrky zveřejňuje zvláštní oddělení Belgické národní banky (Centrale des bilans/Balanscentrale). Článek 76 zákona o obchodních společnostech stanoví pravidla, kdy nabývají

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Zveřejňování účetní závěrky - Blog Ing. Vladislava Čmiela obchodní rejstřík zaslání účetní závěrky
Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Nezapomeňte na založení dokumentů do sbírky listin - iDNES.cz
Pokud jsou listiny zasílány z datové schránky jiné osoby (např. advokát, účetní firma atd.) musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být přiložena elektronicky podepsaná plná moc, popř. plná moc, která byla autorizovaně konvertována, event. …

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Aktuality - Portál justice
Vzhledem k tomu, že obchodní rejstřík vedený krajským soudem prozatím akceptuje zaslání účetní závěrky e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, jsme schopni našim klientům odeslání účetní závěrky zajistit přímo z naší kanceláře.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Obchodní rejstřík
U některých typů společností – zejména akciových společností a společností s ručením omezeným – je k dispozici více informací. Účetní závěrky, faktické informace a zprávy o společnostech a jejich řídících pracovnících. Dánsko je také členem Evropského obchodního rejstříku (EBR).

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Zveřejnění závěrek v obchodním rejstříku | ESOP účetní a
Vzhledem k tomu, že obchodní rejstřík vedený krajským soudem prozatím akceptuje zaslání účetní závěrky e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, jsme schopni našim klientům odeslání účetní závěrky zajistit přímo z naší kanceláře.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Odeslání účetní závěrky do Sbírky listin | Časté dotazy obchodní rejstřík zaslání účetní závěrky
12.11.2019 Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje dotační řízení v oblasti Prevence korupčního jednání Ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2020 na programy v rámci dotačního titulu Prevence korupčního jednání.

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Obchodní rejstříky v Evropské unii | BusinessInfo.cz obchodní rejstřík zaslání účetní závěrky
Stále více firem využívá možností, které nabízí jednotný trh EU, a expanduje za národní hranice. Přeshraniční skupiny i řada restrukturalizačních operací jako fúze a rozdělení se týkají obchodních společností z různých členských států EU. Dokument přináší informace o obchodních rejstřících v Evropské unii - jak o rejstříku EBR na evropské úrovni

Celý článek

13245262_1746312415647948_6103844709214192590_n

Celý článek